February 2020

Join the talent programme: ‘Stroomversnellers’

This is a new initiative for students in The Netherlands [message in Dutch]   Hallo student, Begin februari start het nieuwe en unieke talentprogramma “De Stroomversnellers” voor WO, HBO en MBO-studenten. Het nieuwe programma wordt samen met de partners van de Topsector Water en Maritiem én met studenten vormgegeven en zal uit twee geledingen bestaan: het netwerk de Stroomversnellers en een selecte groep studenten, de Waterambassadeurs. Stroomversnellers krijgen toegang tot het netwerk, excursies en trainingen. Waterambassadeurs werken mee aan de organisatie van de activiteiten en krijgen daarvoor een vergoeding ter waarde van een jaar collegegeld. Wat biedt dit jou als student? Een kans om kennis te maken met de Nederlandse watersector, de bedrijven en organisaties en werkzaamheden daarbinnen. Een mogelijkheid om je te oriënteren op je toekomst dus. Je kan jezelf ontwikkelen met trainingen, masterclasses en hackathons. Je leert studenten kennen van andere universiteiten en achtergronden en gaat samen aan de slag met de...

Read More